Na serwerze obowiązuje system prawny. Każdy z członków serwera zobowiązany jest do jego przestrzegania.


1. Administracja oraz każdy z graczy podlega systemowi prawnemu.
2. Administracja: Posiada nadrzędną rolę.
3. Rada Jarlów: Stanowi uzupełnienie działu administracyjnego.
4. Jarl (Lider Klanu): Osoba reprezentująca klan będąca na szczycie władzy w lokalnej hierarchii.

5. Prawa i obowiązki administracji

5.1 Administracja serwera odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie serwera oraz discord. Nie odpowiada jednak za błędy techniczne związane z grą.
5.2 Administracja ma prawo do nakładania na graczy kar za nieprzestrzeganie regulaminu.
5.3 Administracja nie będzie wtrącała się w wewnętrzne sprawy między klanowe, chyba że dotyczyć to będzie złamania regulaminu. Wszystkie spory rozwiązywane są na Radzie Jarlów.
5.4 Administracja nie może dopuścić się karania zbiorowego jeśli w danym klanie są gracze, którzy nie popełnili czynów zarzucanych poszczególnym członkom.
5.5 Administracja nie może wnosić dekretów na posiedzeniu Rady Jarlów o ukaranie klanu, ale pełni rolę nadrzędną i w sytuacji kiedy wynik głosów Rady Jarlów jest równy wówczas może oddać swój głos aby zadecydować o wyroku.
5.6 Podczas złożenie przez gracza skargi na innego gracza lub klan, administracja zastrzega sobie prawo do odrzucenia skargi jeśli uzna, że przedstawione dowody nie świadczą jednoznacznie o winie.
5.7 Administracja nie może modyfikować dóbr gracza, a także terenu chronionego przez jego monument jeśli dobra te lub ich kompozycja nie narusza przepisów regulaminu.
5.8 Ma prawo do rekrutowania junior adminów w dowolnej liczbie, jak również pozbawianie ich tej funkcji bez podawania przyczyny do opinii publicznej.
5.9 Ma prawo do utworzenia itemów na potrzeby eventów o ile eventy te nie są predysponowane pod konkretne grupy osób.
5.10 Ma prawo do zarządzania geologią oraz meteorologią serwera bez informowania opinii publicznej.
5.11 Administracja może czynnie uczestniczyć w rozgrywce poprzez odgrywanie postaci fabularnych, ale nie może należeć do żadnego z klanów. Ponadto admin może posiadać wyłącznie jednoosobowy monument T1. Wyjątkiem w wielkości monumentu jest Wioska Wandalów oraz miasto Jorvik.

6. Prawa i obowiązki graczy

6.1 Każdy gracz ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i przestrzegania go. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Uczestnictwo w grze oznacza zaakceptowanie wszystkich warunków zawartych w regulaminie.
6.2 Każdy z graczy ma możliwość złożenia skargi na innego gracza lub klan w odpowiednim kanale na discord. Podczas składania skarg należy opisać sytuację, dołączyć dowód w postaci screenów, video. Należy wskazać, który punkt regulaminu został złamany.
6.3 Obowiązkiem każdego członka społeczności serwera jest nie działanie na szkodę społeczności oraz dbanie o dobre imię serwera.
6.4 Każdy z graczy ma możliwość przedstawienia swojego pomysłu dotyczący serwera czy też rozgrywki. Takie pomysły należy składać DISCORD na kanale #pomysły.
6.5 Każdy z graczy ma możliwość kontaktu z administracją poprzez DISCORD na kanale #sprawy-do-admina. Jeśli jakaś sprawa wymaga zachowania dyskrecji należy wówczas wysyłać prywatną wiadomość do członka administracji.

7. Prawa i obowiązki Rady Jarlów

7.1 Każdy z Jarlów ma na DISCORD przypisaną rolę oraz posiada dostęp do kanału #rada-jarlów, gdzie może składać dekrety.
7.2 Siła wyborcza klanu:

7.3 Siła wyborcza działu administracyjnego:

7.4 Głosowanie nad dekretem organizowane jest na discord na kanale #rada-jarlów i rozpoczyna się po upływie 24 godzin od momentu złożenia i trwa przez kolejne 24 godziny. Głosowania są jawne.
7.5 Moc wyborcza określana jest na podstawie punktu 7.2 w chwili złożenia tejże propozycji. Co oznacza, że brana jest pod uwagę liczba członków klanu w momencie składania dekretu.
7.6 Prawa uchwalone przez Radę Jarlów nabierają mocy prawnej po 48 godzinach od momentu zakończenia głosowania.
7.7 Rada nie może ukarać klanu większym spadkiem skilli niż 10% na jeden wniosek.

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

lub     

Nie pamiętasz hasła ?

Create Account