Regulamin serwera Jorvik – Wojny Wikingów

Dziękujemy za Twoje zainteresowanie dołączeniem do naszej społeczności!

Naszym celem jest zapewnienie przyjemnego, wciągającego i uczciwego środowiska dla wszystkich, którzy chcą dołączyć do emocji związanych z podróżą po świecie wikingów na serwerze Jorvik – Wojny Wikingów.

Musieliśmy jednak ustanowić kilka zasad, aby zachować przyjazną, kulturalną atmosferę i równe warunki gry dla każdego z naszych członków. Rozumiemy, jak bardzo chcesz zacząć już grać, ale ważne jest, aby zrozumieć nasze Zasady zanim wbijesz swoją pierwszą łopatę w ziemię.

Jeśli jakaś terminologia opisana w poniższym regulaminie jest ci obca, to zapoznaj się z FAQ. Znajdziesz tam większość odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.

1. Typ rozgrywki

1.1 Na serwerze obowiązuje rozgrywka HARD RP/PVE, wobec czego zakazane jest kontaktowanie się ze światem zewnętrznym podczas gry.
1.2 Na serwerze obowiązuje whitelist. Tylko osoby które zarejestrują postać oraz zdadzą pozytywnie test wiedzy RP otrzymają dostęp do serwera

2. Postać

2.1 Każdy z graczy może posiadać tylko jedną postać.
2.2 Nazwa postaci powinna być w klimacie świata wikingów.
2.3 Przed rozpoczęciem gry każdy z graczy powinien zarejestrować postać na stronie jorvik.pl
2.4 W sytuacji kiedy gracz użyje w grze nie zarejestrowanej nazwy postaci jej nazwa może zostać zmieniona przez administrację.
2.5 Nazwa postaci na stronie jorvik.pl, na serwerze gry oraz Discord powinna być taka sama.
2.6 Członkowie administracji mogą posiadać większą ilość postaci. Mogą one służyć wyłącznie do tworzenia eventów, testowania serwerów oraz tworzenia postaci fabularnych.
2.7 Całkowita utrata punktów istnienia spowoduje trwałe zablokowanie postaci

2. System prawny

2.1 Na serwerze obowiązuje system prawny, który szerzej rozpisany jest we wpisie: system prawny Wszyscy gracze zobowiązani są do jego przestrzegania

3. Stolice (outposty)

3.1 Na serwerze istnieje 6 outpostów, które pełnią funkcję stolic (prowincji):
– Norse
– Strathclyde
– Northumbria
– Danish Kingdom
– Welsh Kingdom
– English Mercia
– Jorvik (stolica neutralna)
3.2 Granice prowincji stolic oddzielone są słupami z tarczą
3.3 Stolica Jorvik jest stolicą neutralną, co oznacza że nie ma możliwości jej zdobycia.
3.4 Przejmowanie stolic odbywa się jedynie podczas trwania Godzin Sądu.
3.5 Tylko klany z poziomem monumentu T3 i T4 mają możliwość przejmowania stolic.
3.6 Klan, który zdobędzie stolicę zobowiązany jest do płacenia podatku na rzecz miasta Jorvik, który wynosi 10 monet na każdy dzień czasu rzeczywistego w walucie obowiązującej epoki. W przypadku nieopłacenia Królowi Jorvik (Ivar Ragnarsson) daniny, może on wtrącić Jarla do więzienia lub w przypadku jego niskiej frekwencji na serwerze, następnego członka klanu w hierarchii lub stażu w klanie.
3.7 Klan, który jest w posiadaniu stolicy ma pełne prawa do zarządzania jej terenami. Może nakładać podatki na mieszkańców, surowce, zwierzęta, roślinność jest jego własnością.

4. Epoki

4.1 Na serwerze obowiązują 3 epoki, gdzie każdą cechują inne elementy, które nadają możliwość rozwoju postaci oraz mają wpływ na surowce, narzędzia, przedmioty zakupione i sprzedawane w Market Jorvik. Dokładną informację dotyczącą zawartości epok można znaleźć na stronie jorvik.pl na podstronie “Epoki”.
5.2 Każda z epok następuje po sobie według ustalonego harmonogramu – epoka żelaza, srebra i złota.

5. Kataklizmy

5.1 Na serwerze obowiązują tzw. kataklizmy, które mogą dotyczyć całego obszaru mapy lub losowo wybranych terenów.
5.2 Do kataklizmów należą:
a) czasowe załamanie pogody
b) zabudowania poza obszarem claimu ulegają zniszczeniu;
c) choroba zwierząt i ludzi
d) wichura np. drzewa w wybranym losowo terenie zostają wycięte;
e) inne losowe zdarzenia.
5.3 Nadejście kataklizmu może, ale nie musi być komunikowane.

6. Deklaracje

6.1 Na serwerze dostępne są cztery deklaracje tj. deklaracja ataku na stolicę, deklaracja wojny, deklaracja sojuszu, deklaracja urlopu.
6.2 Tylko klany T3 i T4 mają możliwość składania deklaracji ataku na stolicę
6.3 Deklaracja ataku na stolicę musi zostać zaakceptowana przez administrację. W deklaracji powinny być zawarte takie informacje jak prowincja, dzień i godzina ataku. Jeśli stolica jest pusta tzn, nie zajmuje jej inny klan to można skonsultować z administracją dogodny termin. Jeśli chodzi o zajętą już stolicę przez inny klan, to dzień i godzinę należy skonsultować w porozumieniu z klanem broniącym.
6.4 Atak na stolicę twa nie dłużej niż 20 minut. W tym czasie administracja włącza ręcznie JH. Po zakończeniu JH klany kończą potyczkę.
6.5 Tylko klany T2, T3, i T4 mają możliwość składania deklaracji wojny.
6.6 Klany T1 nie mogą składać deklaracji wojny oraz sojuszy. Nie mogą uczestniczyć w wojnach po żadnej ze stron. Klan T1 jest klanem neutralnym
6.7 Deklaracja powinna być złożona na odpowiednim kanale serwera Discord. Deklaracja sojuszu jest aktywna jeśli Jarlowie stron wyrażą zgodę.
6.8 Deklaracja wojny nie wymaga akceptacji strony, w kierunku której deklaracja jest składana. Należy podać powód rozpoczęcia wojny z innym klanem. Deklaracja jest aktywna po akceptacji administracji, która zapoznaje się ze sprawą i zatwierdza lub odrzuca deklarację. Po akceptacji deklaracji wojny przez administrację, oba klany mogą atakować się wzajemnie bez ostrzeżenia i bez zachowania akcji RP, choć zachęcamy do jej stosowania.
6.9 Każdy klan jednoosobowy ma możliwość wzięcia tzw. urlopu, czyli zawieszenia gry na określony czas. Urlop można wziąć tylko dwa razy na edycję poprzez złożenie stosownego wniosku do administracji. Po akceptacji administracja ogłasza urlop danego klanu i nanosi na obszar claimu tzw. admin land. Opłata za urlop i ochronę claimu musi zostać wniesiona do Króla Jorvik (Ivar Ragnarsson). Wynosi ona 50 miedzianych monet dziennie (czasu rzeczywistego). Po ogłoszeniu urlopu zakazuje się innym graczom wchodzenia w interakcję z obszarem obciętym urlopem.

7. Zachowanie zakazane.

7.1 Używania imion i nazwisk bądź nazw gildii obraźliwych lub wulgarnych. Złamanie tego przepisu skutkuje niezwłocznym zablokowaniem postaci.
7.2 Podszywania pod innych graczy i członków administracji.
7.3 Zmiany ukształtowania terenu w obrębie outpostów (nie dotyczy drogi) oraz ich niszczenia (nie dotyczy murów obronnych i innych umocnień).
7.4 Budowania własnych outpostów.
7.5 Przejmowania stolic przez klany o poziomie monumentu poniżej T3 (przejęcie stolic jest możliwe tylko przez klany posiadające T3 i T4). Klany T1 i T2 nie mogą przejmować stolic.
7.6 Przenoszenia/podnoszenia przedmiotów codziennego użytku z miejsc użytku publicznego tj. Wioska Wandalów oraz ich szabrowania.
7.7 Wspólny atak kilku klanów możliwy jest tylko po opublikowanym sojuszu militarnym.
7.8 Atakowania innych graczy bezpośrednio po zalogowaniu. Wyjątkiem jest sytuacja gracz zaloguje się w miejscu trwania bitwy.
7.9 Zakaz atakowania innych graczy w lokacjach neutralnych, tj. Wioska Wandalów, Pustelnia, Gospoda oraz Jorvik Market.
7.10 Atakowania graczy bez rozbudowanej akcji RP
7.11 Stosowania w interkomunikacji zwrotów, wysyłania ponadnormatywnych ideogramów oraz znaków niezwiązanych z aktualną naturą komunikacji, wulgaryzmów oraz obraźliwych epitetów, rasizmu, seksizmu, hetero i homofobii, treści promujących w sposób bezpośredni lub pośredni ideologie polityczne, religijne lub lewicowe.
7.12 Tworzenia murów z drzew, kłód.
7.13. Nadużywania mechaniki gry (lewitujące przedmioty, ludzka drabina) oraz griefing polegający na szkodzeniu otoczeniu innym graczom.
7.14 Używania przedmiotów do pokonywania murów/palisad poza schodami, drabinami, platformami. Wszystkie powyższe przedmioty muszą być ustawione zgodnie z prawami fizyki (nie mogą lewitować).
7.15 Wykorzystywania błędów w grze, np podawania przedmiotów przez mury
7.16 Niszczenia budowli i przedmiotów użyteczności publicznej tj.: znajdujących się na terenie Wioski Wandalów oraz miasta Jorvik, outopostów ( nie dotyczy murów obronnych) granic prowincji (słupy z tarczą), dróg publicznych, mostów oraz Marketu Jorvik.
7.17 Budowania monumentów na widocznych złożach surowcowych tj. glina, srebro i inne widoczne surowce, oraz na drogach publicznych. Konsekwencją będzie usunięcie claimu..
7.18 Prześladowania graczy tj. kampienia oraz zabijania tego samego gracza po zabiciu go w przeciągu ostatniej godziny.
7.19 Atakowania klanów w obrębie ich claimów (nie dotyczy klanów w stanie wojny, obszaru zdobytej prowincji)
7.20 Nieustannego wchodzenia i wychodzenia z wody oraz stania w niej podczas walki. Można podczas walki uciec przez rzekę.
7.21 Używania wędek w walce.
7.22 Pozostawianie korzeni w miejscu ściętych drzew (należy każdorazowo wykopać korzeń zaraz po ścięciu drzewa)
7.23 Zakaz kontaktowania się ze światem zewnętrznym podczas gry

8. Czat w grze

8.1 Czat lokalny służy tylko do komunikacji interpersonalnej w klimacie RP.
8.2 Czat globalny służy tylko do komunikacji między klanowej w klimacie RP tzw. wysyłanie kruków
8.3 Zakazana jest komunikacja tzw. out of character ( OOC )

9. Punkty istnienia

9.1 Na serwerze obowiązuje system tzw. punktów istnienia duszy.
9.2 Więcej na temat punktów istnienia opisane jest we wpisie: punkty istnienia duszy

10. Ilość członków klanu

10.1 Na serwerze obowiązuje ograniczona ilość członków klanu:
Monument lvl 1 (T1) – 3 członków klanu
Monument lvl 2 (T2) – 5 członków klanu
Monument lvl 3 (T3) – 8 członków klanu
Monument lvl 4 (T4) – 12 członków klanu

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

lub     

Nie pamiętasz hasła ?

Create Account